Gratis prøve tilbys til alle nye kunder.

Engelsk korrekturlesning

engelskkorrektur.com tilbyr korrekturlesning (språkvask) av engelske tekster. Språkvasken utføres av britiske og amerikanske akademikere, hvis dyktighet og omhu kontinuerlig kontrolleres.

Akademikerne som benyttes har studert journalistikk, engelsk litteratur eller engelsk språk; alle fag relatert til tekstredigering, ord og grammatikk.

Som vist i grafikken er mer enn halvparten av kundene mine universitetsansatte (ofte hele avdelinger), som leser engelsk korrektur på sine vitenskapelige artikler og prosjektsøknader. Jeg ønsker også å få flere spesialiteter til korrektur i fremtiden. Les anmeldelser fra tidligere og nåværende kunder nederst på siden.

Kontakt meg på an@engelskkorrektur.com.

Hva slags arbeid utføres?

Typografiske feil, stavefeil, språklige feil og grammatiske feil rettes. Eventuelle referanser kan også gjennomgås.

Fest din tekst og få et tilbud umiddelbart

Fest mer

Priser - få et tilbud - eller beregne prisen selv

Ord: , sider: . Pris: NOK 3587,00.

Prisen er NOK 199,- per time (5 sider), unntatt den første time som koster NOK 439,-. Prisen kan også beregnes etter følgende modell: Startgebyr: NOK 199,- og NOK 154,- per 1000 ord.

Billigste prismodell benyttes alltid.

Leveringstiden er 24-72 timer, med mindre annet er avtalt.

Søknader & oppgaver på engelsk

Servicen er perfekt til jobbsøknader og universitetsoppgaver på engelsk. Etter hvert har en hel del master- og ph.d.-avhandlinger vært gjennom korrekturlesning i USA.

Fornøyde kunder

“Jeg har sammen med kollegaer fra NTNU brukt Anders Nielsen til å lese korrektur på journalartikler, eksempelvis til IEEE og Elsevier, innenfor fagområdet elektro og regulering. Vi er svært tilfredse men tjenestene som tilbys. Anders svarer raskt og leverer I løpet av få dager. Prisen er også gunstig. En ser spesielt at når artikkelen holder bra standard før den sendes så avdekkes det likevel mange små inkonsistenser i forkortelser og repeterende ordvalg. Lesbarheten forbedres betraktelig som igjen gir ett inntrykk av en gjennomarbeidet artikkel. Vi kommer helt sikkert til å fortsette å bruke tjenestene." Olav Bjarte Fosso, NTNU, Trondheim

"Jeg har benyttet meg av Anders Nielsen’s korrektur service til en rekke papers i fysikk og finans. De leverer både på kvalitet og leverer på tidsfrister når det er nødvendig. En rekke av mine arbeider har senere blitt publisert i gode fagtsidskrifter der kravet til engelsk standard er høy. Nielsen lar en velge mellom British English or US English, dette er også nyttig med tanke på britiske og amerikanske tidsskrifter. Jeg kan på det varmeste anbefale Anders Nielsen’s korrektur service." Espen Gaarder Haug, Professor, Norwegian University of Life Sciences

"Anders Nielsen har lest korrektur på min doktoravhandling (NMBU, 2019) og på tre av de fire artiklene som ble publisert i den. Artiklene ble publisert i tidsskriftene Aquaculture (2017) og Aquacultural Engineering (2017 og 2020). Korrekturtjenesten var svært rimelig, ble utført raskt og presist og var et viktig bidrag til arbeidet med å utforme de publiserbare manuskriptene." Arve Nilsen, Veterinærinstituttet, Trondheim

"Jeg har brukt Anders Nielsens språkvasktjenester for doktorgradsavhandling og flere fagartikler. Jeg har også benyttet meg av andre lignende tjenester, og det som skiller seg spesielt ut med den til Anders Nielsen er hvor lett det er å bruke, kjapp respons, samt at prisen er god. Det er ikke noen nettside jeg må inn og registrere meg på og der etter svare på mange spørsmål før jeg kan sende inn. Hos Anders går dette meget enkelt og kjapt. Det er direkte kontakt med Anders på epost. Om dette vil fortsette kan jeg ikke si noe om. Som regel har jeg fått språkvasken utført innen en til to dager. Jeg kommer til å bruke han igjen." Rune Zahl-Olsen, Seniorforsker, Sørlandet Sykehus HF

"Jeg har ved flere tilfeller fått korrektur av Anders Michael Nielsen på engelskspråklige vitenskapelige artikler, både til tidsskrifter og antologier. Anders svarer raskt, overholder frister og gjør et dyktig og grundig arbeid. Prisen er også rimelig. Jeg er svært fornøyd med Anders Michael Nilsens arbeid, og vil bruke han igjen. Anbefales! " Kjetil Braut Simonsen, forsker Jødisk museum i Oslo

"Anders Nielsen har levert korrekturlesning og språkvask for endelig publikasjon av flere av mine artikler i anerkjente internasjonale tidsskrift. Han svarte svært raskt på epost og korrekturlesning ble utført i løpet av få dager. Jeg er meget godt fornøyd med både pris og kvalitet på utført korrekturlesning. Jeg kommer til å bruke ham igjen, og kan anbefale ham." Antje Klitkou, NIFU - Nordic Institute for Studies in Innovation, Research and Education

“Jeg er svært fornøyd med de artiklene Anders Nielsen har gått igjennom. Jeg har fått 4 internasjonale artikler publisert og 2 bokkapitler publisert. Anders er svært dyktig og går inn ikke bare med korrektur, men med aktive forslag og forbedringer som har styrket teksten. Pris i forhold til kvalitet er uovertruffen. Jeg vil sterkt anbefale Anders Nielsen til andre.” Trygve Steiro, Institutt for lærerutdanning

"Anders Nielsen har gjort korrekturlesning på flere av mine artikler før publisering i skandinaviske vitenskapelige tidsskrift innen samfunnsfag. Jeg er svært fornøyd med arbeidet. Korrekturlesning ble også utført i løpet av kort tid. Er også fornøyd med pris. Jeg kan anbefale Anders for korrekturlesning." Hege Gjertsen, UiT

"Super fornøyd med språkvasken vi fikk på vår masteroppgave! Teksten fikk mye bedre flyt, og setningene ble bedre. Vi er også meget fornøyde med kommentarene vi fikk, noe som viser at språkvaskeren virkelig satte seg inn i vår tekst. Alt i alt, veldig fornøyd, og absolutt verdt pengene!" Anine Jensen, Masterstudent, Universitetet i Stavanger

"Jeg har ved flere anledninger benyttet Anders Nielsen til engelsk språkvask. Det er tydelig at han leser teksten nøye. Kommentarer og anbefalte endringer er gjennomtenkte og løfter språket. Leveransen skjer i tillegg hurtig og til en fornuftig pris. Vi fortsetter nol samarbeidet." Terje Berg, NTNU Handelshøyskolen.


| Referansesystemer |